Sosyal Projeler

Sosyal sorumluluk projelerimizde, kurum olarak kâr elde etmeden, köylülerimizin geçimlerini temin edip, köylerinde iş istihdamı sağlayarak, İstanbul’a göçü önlemek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Atıl arazilerin değerlendirilmesini gerçekleştirip, İstanbul’da peyzaj düzenlenme alanlarında düşük maliyetli bitkisel materyallerin köylülerimiz tarafından üretilmesi teşvik ederek, çevrenin daha çok güzelleşmesini sağlamaktayız.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında mevsimlik çiçek, gül ve lale soğanlarının bakımı, yetiştirilmesi, kullanılan materyaller vb. konularda eğitimler vererek, köylülerimizin kendi arazilerinde üretimlerini sağlayıp standartlara uygun bulunanları almayı taahhüt etmekteyiz.