Meraklısına Bahçıvanlık Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle yeşil alan algısını geliştirmek ve mesleki eğitim vermek amacıyla başlattığımız ‘Bahçıvanlık Eğitim Programı’ devam ediyor. Üç dönemi İBB bünyesindeki personellerimizle tamamlanan eğitimimiz, bu yıl Mayıs ayında İstanbullular ile de buluştu. Bahar dönemimizi kaçıran doğa dostlarını ise Ekim ayındaki güz dönemimize davet ediyoruz. Programımız ilerleyen süreçte de kurum içine ve kurum dışına yönelik olarak düzenli bir şekilde devam edecektir.

İklim değişikliğinin kentlerimizdeki olumsuz yansımaları ve mevcut kentleşmenin iklim değişikliğine etkileri düşünüldüğünde açık yeşil alanların varlığına olan ihtiyaç ve bu alanların korunması, sürdürülmesi ve iklim değişikliğine karşı dirençliliğini destekleyecek bir biçimde yönetilmesinin hayati önem taşıdığı görülmektedir. Özellikle pandemi süreci ve beraberinde gelen yeni hayat düzenlerimiz ile birlikte yeşil alanlarımızla olan ilişkimizin daha sağlıklı kurgulanması gerekliliği dikkat çekerken, kentlilerimizin de bu doğrultuda üretim pratiklerini öğrenmeye yönelik talepleri ön plana çıkmaktadır.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ olarak İBB ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın iş birliğinde ve ekolojik bakış açısı doğrultusunda, Bahçıvanlık Eğitimi Programı’nı 2021 yılının Kasım ayında tekrar hayata geçirmiştik.

Öncelikli olarak İBB bünyesinde çalışan personellere yönelik İdealtepe 50.Yıl Korusu Eğitim Merkezi ve Haliç Eğitim Merkezi’nde başlatılan kurum içi eğitimlerimiz sonucunda, süreci başarı ile tamamlayan 240 saha çalışanımız, ‘Bahçıvanlık Eğitim Programı Katılım Belgesi’ almaya hak kazanmıştır. Kurum içi hizmet kalitemizi arttırmaya yönelik olarak personellerimizin eğitim süreci devam etmektedir.

İstanbulluların mevcut kentsel yeşil alan algısını geliştirerek, ekolojik tabanlı üretim ve bakım uygulamalarına dair bilgilendirme sağlanması ve mesleki eğitim verilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Bahçıvanlık Eğitim Programı, 16 Mayıs 2022 tarihinde İdealtepe 50.Yıl Korusu Eğitim Merkezi ve 18 Mayıs 2022 tarihinde Haliç Eğitim Merkezi’nde İstanbullular ile yeniden buluşmuştur.

Programımız pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 09.00-16.45 saatleri arasında yürütülmektedir. Yedi hafta olarak planlanan süreç teorik ders, uygulamalı eğitim ve sınav süresi dahil olmak üzere toplam 152 saattir.

Programda yer alan dersler şu şekildedir;

 • Dış ve İç Mekân Bitkileri
 • Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme
 • Budama Teknikleri
 • Çim Alan Tesisi ve Bakımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği
 • Zirai Mücadele
 • Proje okuma
 • Kültürel Bakım ve Sulama Tekniği
 • Üretim Teknikleri
 • Çevre Bilinci

Eğitimimize katılacak bahçe meraklılarının derslerden verim alabilmeleri ve eğitim sonucundaki sınavda başarı sağlayarak “Katılım Belgesi” alabilmeleri için derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitimimizin temel kaynağını; çevre bilincinin güçlendirilmesi, ekolojik bakış açısı kazandırılması, güncel iklim ve kent koşullarına uygun üretim ve bakım yöntemlerinin benimsetilmesi prensipleri oluşturmaktadır. Bu programı ile dış ve iç mekân bitkileri, çim türleri, meyve ve sebze türleri hakkında tüm detayların, ekim-dikim bilgilerinin, üretim, budama ve sulama tekniklerinin kapsamlı olarak öğrenilmesi; toprak bilgisi, zirai mücadele teknikleri ve peyzaj projelerini pratik bir biçimde okuma becerisi kazanılması; iş sağlığı ve güvenliği kavramının öneminin kavranması amaçlanmaktadır.

Eğitimimizdeki dersler iki aşamalı olarak uygulanmaktadır. Dönem süresince sınıf ortamında teorik bilgilerin tamamlanmasının ardından, saha gezileri ve uygulama dersleriyle öğrenilen bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi hedeflenmektedir.