Laboratuvar Kalite Politikası

İstanbul Ağaç Ve Peyzaj A.Ş. AR-GE Laboratuvarı’nın Kalite Politikası; çalışmalarını güncel Ulusal ve/veya Uluslararası standard veya güvenilir kuruluşlar tarafından yayınlanmış Analiz metotlarına göre, iyi mesleki ve teknik uygulama şartları sağlanarak, mümkün olan en kısa sürede, yasal şartlara ve müşteri şartlarına uygun ve ekonomik olarak, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak, sürekli eğitilen, becerisi geliştirilen ve teknolojinin gelişmesi sonucu ihtiyaç haline gelen değişimlere, kaynakların sağlanması kabiliyeti ile hızlı şekilde cevap vererek ve kaliteyi en üst seviyede tutmaktadır.

İstanbul Ağaç Ve Peyzaj A.Ş. AR-GE Laboratuvarı’nın ana hedefi; konusunda sürekli olarak eğitilen, hedefini bilen uzman personeli ile analiz metod ve standardlarına uygun analiz cihazlarını kullanmak, kalibrasyon programları ile cihazları kontrol altında tutmak, müşterilerden gelen analiz isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılayarak, hızlılık, doğruluk, süreklilik, güven, eşitlik, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin topyekûn uygulanması ile kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak, analizlerin hassasiyetle sonuçlandırılabilmesi için gerekli referans/standard malzemeleri kullanmak, ulusal/uluslararası laboratuvarlarla yapılan karşılaştırma ölçümleriyle analiz kalitesinin teminini etkin kılmak ve böylece potansiyel müşteri şikayetlerini en az seviyeye indirmektir.

Referans standardların uluslararası ve laboratuvarlararası sisteme göre izlenebilirliğini temin ederek, laboratuvarlararası karşılaştırmalar yoluyla güvenilirliğini ve yetkinliğini sürekli kılacak şekilde, müşterinin ihtiyaç duyduğu ölçüm belirsizliklerini ihmal etmeksizin en küçük seviyede tutmaktadır,

Laboratuvarlar personelinin tamamı; TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış kalite yönetim sistemi içindeki tüm politika ve prosedürleri öğrenmiş, benimsemiş ve bu politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmaktadır. Bu kapsamda Laboratuvar Yönetimi TS EN ISO/IEC 17025 standardına, TURKAK Rehber ve Tebliğlerine uymayı ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağını taahhüt eder.