İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,
Bu doğrultuda kaynak sağlamayı,
İş kazaları ile meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
Sürekli eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini
İşe uygun koruyucu ekipman kullanılarak meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenlenmesinde etkin rol oynamak,
Risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye çekmeyi,İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayan yetkin tedarikçilerle çalışmayı
İş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde kılmayı amaçlayarak mevcut yönetmelik ve yasal mevzuatlara uygun bir şekilde optimum seviyede tutacak teknolojiyi ve yöntemleri uygulamayı,
İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.