Genel Kurul Çağrı Metni

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. AŞ.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDANOLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 11.03.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi üzerine, Yönetim Kurulumuzun 12/03/2021 tarih, 2021/24 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi gereğince, 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 08 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 13:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.


Ali SUKAS
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Pelin ALPKÖKİN
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Merkezi Adresi: Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

Tel: 0212 600 00 00

Web: agac.istanbul

İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE HAYV. BAH. İŞL. SAN. VE TİC. AŞ.08 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

 • Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
 • Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
 • 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
 • 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
 • TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
 • Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
 • Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
 • Bağımsız Denetçi seçimi,
 • TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
 • Dilek, temenniler ve kapanış.