Entegre Politikası

Politikamız

Toplumun refahı, daha sağlıklı ve yeşil bir çevrede yaşama arzusunu karşılama taahhüdümüzden hareketle,Sürekli gelişimi, konforu, kaliteyi, sosyal sorumluluk ve ekolojik dengeyi koruma yaklaşımını esas alarak, toplumumuza daha yeşil bir çevre, kaliteli ürün ve hizmet sunmak; sektör standartlarını geliştirerek, teknolojik gelişmeleri de takip ederek, müşteri odaklı bir yaklaşım ile dünya çapında örnek çalışmalar gerçekleştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirirken; ihtiyaç duyulan kaynakları ayırarak, AR-GE faaliyetlerimiz ön planda tutulmakta, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, yaşam döngüsü yaklaşımının benimsenmesi ve şartlarının iyileştirilmesi ile yükümlü olduğumuz yürürlükteki mevzuat, standart ile diğer şartlara riayet konusunda gerekli duyarlılık gösterilmektedir. 

Çalışanlarımızın tam katılımıyla, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ve tüm ilgili tarafların memnuniyet hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmekte, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında çalışanlarımızın yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tedbirler alınmakta, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Müşteri Şikayetleri Ele Alma Prosesi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

Sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, iş, yasal ya da düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alan, her bir öneri ve şikayeti değerlendiren, güvenilir ve çözüm odaklı bir yaklaşım sunan, sürdürülebilir ve risk değerlendirmesi ile risk yönetimi esaslı bir Entegre Yönetim Sistemi ile sektöre hizmet verilmektedir.

Entegre Yönetim Sistemlerinin sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve çalışanlarımızın bir değer olarak hissettirilmesi adına bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, sistem uygulamalarımız şeffaf, izlenebilir, objektif, hesap verebilir bir yapıda sürekli gözden geçirilmektedir.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 2023

ISO 14001 2015 Kapsam Sertifikası

Kapsam ISO IEC 27001 2022 Sertifikası

TURKAK Akreditasyon Sertifikası

ISO 9001 2015 Sertifikası

ISO 10002 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27701 2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası


Bilgi Güvenliği Politikası