Entegre Politikası

Politikamız

Sürekli gelişimi, sosyal sorumluluk ve ekolojik dengeyi koruma yaklaşımını esas alarak, toplumumuza kaliteli ürün ve hizmet sunmak;
sektör standartlarını geliştirerek dünya çapında örnek çalışmalar gerçekleştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirirken, AR-GE faaliyetlerimiz ön planda tutulmakta, çevre kirliliğinin önlenmesi, korunması ve şartlarının iyileştirilmesi ve yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet konusunda gerekli duyarlılık gösterilmektedir.

Çalışanlarımızın tam katılımıyla, müşterilerimizin ve paydaşlarımızın memnuniyet hedefi doğrultusunda faaliyetlerimiz sürdürülmekte, hizmet başlangıcından sunuma kadar tüm proses aşamalarında çalışanlarımızın yaralanmalarının ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için tedbirler alınmakta, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı etkili bir şekilde uygulanmaktadır.

Sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, iş, yasal ya da düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alan, sürdürülebilir ve risk değerlendirmesi ile risk yönetimi esaslı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile sektöre hizmet verilmektedir.

Yönetim Sistemlerinin sürekliliğini ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltici faaliyetler yapılmakta, sistem uygulamalarımız sürekli gözden geçirilmektedir.


TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

ISO 14001 2015 Kapsam Sertifikası

OHSAS 18001 2007 Kapsam Sertifikası

Kapsam ISO IEC 27001 2013 Sertifikası

TURKAK Akreditasyon Sertifikası

ISO 9001 2015 Sertifikası

ISO 10002 2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

45001 I·ş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27701 2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi