Bitkisel Harç (Toprak) Üretim Tesisi

Alibeyköy-Pendik Fidanlık Toprak Üretim Tesisi ;

Alibeyköy toprak sahamızda yıllık 600.000 m³ açık toprak ve 2 milyon adet çuvallı toprak, Kurnaköy toprak sahamızda ise yıllık 240.000 m³ açık toprak ve 1 milyon adet çuvallı toprak üretimi yapılmaktadır.
Bitkisel harç üretim şefliği olarak, Park ve Bahçeler Müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda karışımlarımız hazırlanmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca bahçe marketlerimizde açık ve çuvallı olarak karışım toprak, torf, gübre, pomza taşı satışları yapılmaktadır.
AÇIK TOPRAKTorf ;

Ülkemizde çıkarılan torf yatakları örneklendirilmesi;


 • Çürümüş yaşlı orman torfu
 • Saz torfu
 • Saz (kamış) torfu
 • Mudde (kalın parçacıklı madde)
 • Mudde (ince parçacıklı madde)
 • Kireçli mudde
 • Killi mudde
 • Mineral toprak katmanı
Baltık ülkelerinde çıkarılan yosun torfu ( Litvanya, Letonya, Belarus…) örneklendirilmesi ;


 • Az ayrışmış beyaz sphagnum torfu
 • Çok ayrışmış siyah sphagnum torfu
 • Dönüşmüş kayın ve çam torfu altında oluşmuş çürümüş yaşlı orman torfu
 • Saz torfu
 • Saz (kamış) torfu
 • Çamur tabakası
 • Mineral toprak katmanı

Pomza Taşı ;

Pomza taşı volkanik bir cam yapısındadır. Genelde açık renkli olup beyazdan, kreme, mavi, griye kadar değişen renklerde olur, ancak yeşil, kahverengi ve siyah da olabilir. Asidik ve bazik karakterli volkanik faaliyetler sonucu oluşan, gözenekli bünyesinde kristal suyu olmayan, genellikle riyolit kompozisyonu içeren kayaçlardır.

Hafriyat Toprağı Geri Dönüşüm

Karışımlarda kullandığımız toprak ve mil; hafriyat çalışmalarından gelen temiz malzemelerden oluşmaktadır. Yıllık ortalama 500.000 m3 civarında hafriyat toprağı çeşitli malzemelerle (TORF; YANMIŞ KOYUN GÜBRESİ, POMZA, KOMPOST …) zenginleştirilmekte ve bu yolla İstanbul’un park ve bahçelerinin karışım toprak ihtiyacı Ağaç AŞ tarafından karşılanmaktadır. Böylece toprağın moloz ve çöpe bulaşmadan geri dönüşümü yapılarak İstanbul’a kazandırılması sağlanmaktadır.

KARIŞIM TOPRAK REÇETELERİMİZ


3'lü karışım;
%50 toprak,
%25 dere mili,
%25 torf

4'lü karışım;
%50 toprak
%25 dere mili
%20 torf
%5 gübre

5'li karışım;
%30 toprak
%30 torf
%20 gübre
%10 pomza taşı
%10 dere mili

Çim ve çiçek harcı;
%50 torf
%25 toprak
%25 dere mili

Repikaj harcı (büyük saksı için);
%40 torf
%40 coco peat
%10 pomza taşı(8-16 mm.)
%10 dere mili

Repikaj harcı (lale-gül için);
%40 torf
%40 coco peat
%10 pomza taşı (4-6 mm.)
%10 dere mili