Kurumsal Katalog

İstanbul Peyzajının Sürdürülebilirlik Vizyonu Ortak Akıl Toplantısı Gerçekleşti.

İstanbul Peyzajının Sürdürülebilirlik Vizyonu konulu ortak akıl konferansı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

8-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen Ortak Akıl Konferansı farklı fikirlerin ortaya çıktığı geniş katılımlı bir konferans oldu.

İstanbul Peyzajının Sürdürülebilirlik Vizyonu Ortak Akıl Konferansında yer alan konu başlıkları:

-Akıllı Şehirler Sunumu

-2015 Yılı İstanbul Peyzaj Uygulamaları Değerlendirmesi

-İstanbul Peyzajının Sürdürülebilirlik Analizi

-Sürdürülebilir Peyzaj İçin Hedefler Nelerdir?

-Kapanış ve Genel Değerlendirme

Ortak Akıl Konferansı ile;

  • Tüm katılımcılar ile 2015 yılı içerisinde yapılan peyzaj uygulamalarındaki stratejilerin tartışılması,
  • İstanbul peyzajında sürdürebilirliği sağlamak amacıyla genel analizlerin yapılması,
  • Gelecek yıl için farklı kişilerden oluşan gruplara ayrılarak, sürdürülebilir peyzaj için yepyeni fikir ve önerilerin gelişmesinin sağlanması,
  • Kurumlar arası sosyal ilişkiyi güçlendirmek, iletişim, işbirliği ve motivasyonun kazandırılması

hedeflenmiştir.

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen İstanbul Peyzajının Sürdürülebilirlik Vizyonu konulu Ortak Akıl Konferansı ile katılımcıların yeni öneri ve fikirleri doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar ekseninde genel bir değerlendirme yapıldı.