Kurumsal Katalog

İSTANBUL PEYZAJI ORTAK AKIL KONFERANSI

İstanbul Peyzajının Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansında İstanbul Kent Peyzajı 2019 hedefleri saptandı. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ üst yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi park, bahçe ve yeşil alanlar daire başkanlığı üst yönetimi, İstanbul ilçe belediyeleri park, bahçeler müdürleri, üniversitelerden peyzaj mimarlığı bölüm başkanları, ilgili bakanlıkların il müdürleri, İlgili oda temsilcileri ve çevre dernekleri temsilcilerinin katıldığı geniş katılımlı bir konferans gerçekleşti.

Konferansta ağırlıklı olarak 2019’da İstanbul’da nasıl bir peyzaj görmek istiyoruz? Kentin dinamikleri içinde önümüzdeki dönemde önceliklerimiz neler olmalıdır? Konuları ele alındı. Bu konulardan Park Konseptleri, Kent Peyzajının dokusu, Peyzaj karakteri ve kalitesini etkileyen faktörler, Peyzaj tasarımları, peyzajın karbon salınımı ve erozyonu önlemesine katkıları üzerinde duruldu.

İstanbul Peyzajı Gelecek Vizyonu Ortak Akıl Konferansı konu ile ilgili bütün uzmanların bir araya gelerek gerçekleştirilmesi açısıdan önemlidir. Bu konferans ile gelecekte kent peyzajı alanında neler öngörülmelidir sorusuna farklı cevaplar arandı ve bu cevapların frekanslar ölçüldü.

Üzerinde durulan bazı konu başlıkları; büyük şehir parkları oluşturulması, mevcut park sayılarının arttırılması, rekreasyon alanları, oluşturulması, yeşil alanların arttırılması, ağaç dikimi için yeni alanlar oluşturulması, dikilen ağaç sayıların arttırılması, tematik parklar, çatı bahçe uygulamarı, yeşil binalar, minyatür bahçeler, sürdürülebilir peyzaj, dikey bahçeler, modüler saksılar, ekolojik kent.

Bu konu başlıklarına bağlı olarak sosyal alanda da;  Halkın peyzaj konusundaki farkındalığı, bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması, Kent peyzajı konusunda yapılan bütün çalışmaların etkin bir şekilde tanıtılması, Peyzajın kente, estetiğin yanında kimlik kazandırdığı konusunda farkındalık sağlamak gibi konularının önemine değinildi.