Kurumsal Katalog

İSTANBUL AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ, İŞ MODELLERİ 8. BOĞAZİÇİ ZİRVESİNDE TANITILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi’nde, “Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar için Kentsel Dönüşümün Gelişimi” konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde Beyoğlu Belediye Başkanı A.Misbah Demircan, Uber Genel Müdürü Neyhan Bahadırlı, Bruegger Yatırım Ltd. Genel Müdürü Urs Bruegger yer aldı.

 

Boğaziçi Zirvesi’nde, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ İş Modellerini tanıtarak, bu modellerin Birleşmiş Milletler tarafından “Şehirlerin Problemlerine Kamu Özel Sektör İş Birlikteliği” başlığı altında 192 ülkedeki, Birleşmiş Milletler Kataloğunda yer alacağından bahsetti.

 

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Faruk Kacır panelde;

“İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin, Ücretsiz Bahçıvanlık Kursları, Alım Garantili Mevsimlik Çiçek, Lale ve Gül Üretimi Uygulamaları ve Peyzaj’da İhtisas Eğitimleri, “Örnek Model” olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNDP) Araştırma Kataloğunda yer almaya uygun görüldü.

 

“Şehirlerin problemlerine kamu, özel sektör iş birlikteliği çözümleri projesi” başlığı altında başlangıç noktası olarak, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından yürütülen kapsayıcı işletme modelleri incelenecektir. Bu bağlamda “Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı” İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi ile İBB, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin kapsayıcı işletme modellerinin başarılı uygulamaların analiz edilmesi, raporlanması ve yaygınlaştırılması için stratejik bir ortaklık geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Bu ortaklık sayesinde özel sektörün kentlerin sorunlarına çözüm bulmada aktif bir rol oynadığı iyi uygulamaları analiz eden bir araştırma başlatmayı hedeflemektedir.

 

Bu ortaklık sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ ile “Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı” İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi, özel sektörün kentlerin sorunlarına çözüm bulmada aktif bir rol oynadığı iyi uygulamaları analiz eden bir araştırma başlatmayı hedeflemektedir. Başlangıç ​​noktası, Ağaç AŞ tarafından yürütülen kapsayıcı işletme modelleri Ücretsiz Bahçıvanlık Kursları, Alım Garantili Mevsimlik Çiçek, Lale ve Gül Projeleri gibi sosyal sorumluluk projeleri olacaktır. Ağaç AŞ yerli üretimi teşvik ederek sektörün gelişmesine katkıda bulunmakta aynı zamanda, atıl arazileri kullanarak ve İstanbul'daki peyzaj alanlarında düşük maliyetli bitkisel malzemelerin üretilmesini teşvik ederek kent çevresinde daha iyi bir peyzaj sağlamaktadır.

Bu başarılı işletme modellerinin çevresel ve sosyoekonomik etkilerini ise;

  • Ulusal ekonomiye katkıda bulunmak, iş oluşturarak ve yakındaki köylere dayanıklı geçim kaynakları sağlayarak İstanbul'a göçü önlemek,
  • Atıl arazileri kullanmak ve köylüler tarafından düşük maliyetli bitkisel malzemelerin üretilmesini teşvik etmek suretiyle İstanbul'daki peyzaj alanlarında düşük maliyetle peyzaj materyali sağlamak,
  • Üretimin, eğitim programlarıyla kalite standartlarına uygun hale getirilmesini sağlayarak köylerdeki üreticilerin kapasitelerini arttırmak.

 

Bu projenin, karşılıklı yarar sağlayarak, iş dünyası ile düşük gelirli insanlar arasında köprüler kurma, iş gücünü genişletme ve arz teslim zincirlerini güçlendirme, düşük gelirli insanlar için ise temel ihtiyaçları karşılama, sürdürülebilir kazanç elde etme ve daha fazla üretkenlik sağlama gibi avantajları bulunmaktadır.

 

İstanbul ve civar illerde yaptığımız uygulamaların; Dünya ülkelerine tanıtılması örnek rol model olması için Birleşmiş Milletler gibi güvenilir bir kuruluş ile ortaklık ortaya çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesi olan Alım Garantili Mevsimlik Çiçek, Lale ve Gül üretimi ile alakalı bizim uyguladığımız iş modeli, Peyzajda İhtisas Eğitimleri ve İstanbul genelinde verdiğimiz Ücretsiz Bahçıvanlık Kursları “Bir İş Modeli Olarak Ortaya Konması” konusu kalkınmakta olan 192 ülkede yayınlanan Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı’nın Tanıtım Kataloğu’nda yer alacak. Bu da projelerin yaygınlaştırılması adına önemli bir gelişmedir.

 

Projenin Hedefleri

Dört ana hedef vardır: 

  • Özel sektörün kentsel sorunlara çözümler bulmaya ilişkin katkısını analiz etmek, özellikle yerel yönetimlerin, sürdürülebilir geçim kaynakları oluşturmak için bölgesel kalkınma modellerinin oluşturulmasına ilişkin etkenlerin (kamu, özel ve gayri resmi sektörler) dahil edilmesini nasıl sağladığını analiz etmek
  • Yerel düzeyde üretkenliği sağlamak için önemli kalkınma etkisi kaydeden Ağaç AŞ tarafından yürütülen beceri geliştirme programlarını ve istihdam imkânlarını analiz etmek
  • Çevresel peyzaj faaliyetleri ile özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlere halk katılımının önemi hususunda toplum bilincini arttırmak
  • Gelişmekte olan ülkelerde çoğaltma ve ölçeklendirme için mevcut modelleri değerlendirmek
  • Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan modellerin uyumluluğunu değerlendirmek ve söz konusu modellerin uygulanması için potansiyel bölgeleri belirlemek.

 

Proje Özeti olarak; Katalog içeriğinin oluşturulması ve içeriğe uygun olarak şehirlerdeki rekreasyon ve peyzaj uygulamalarını kapsayan global literatürün gözden geçirilmesi, düzenlenen ulusal ve uluslararası panellerde araştırma lansmanı, yıllık gözden geçirme raporu ve nihai sonuçlar ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi “İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin Kapsayıcı İşletme Modellerinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın küresel ağında paylaşılması” ortaya konulmaktadır.

 

Projenin bir sonucu olarak; Araştırma Kataloğunun, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı katalog standartlarına uygun olarak yayınlanması, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerdeki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke Ofislerine Araştırma Kataloğunun dağıtılması. Gelişmekte olan ülkelerde uygulanan modellerin uyumluluğunu değerlendirmek ve modelin uygulanması için potansiyel bölgelerin belirlenmesi söz konusudur.” şeklinde konuştu.

 

T.C Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından düzenlenen 8. Boğaziçi Zirvesi, Four Seasons Bosphourus Hotel’de 27-30 KASIM 2017 tarihlerinde gerçekleşmektedir.