Kurumsal Katalog
Toprak Düzenleyici Analizi

Toprak verimliliği arttırılması ve fiziksel yapısının devam ettirilmesi için, organik ve inorganik maddelerin toprağa ilave edilmesine, ,zararlı,kirletici ve zehirli maddelerden arınmasına,sulamanın aza indirgenmesine,verimli ve kaliteli hasatın arttırılmasına yardımcı olan toprak düzenleyiciler tarımda büyük önem taşımaktadır.

TOPRAK DÜZENLEYİCİ NEDİR?

Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını tarıma elverişli ve verimli hale getirmek için kullanılan maddelere denir.

TOPRAK DÜZENLEYİCİ ANALİZİ

Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması için kullanılan maddelerin yeterliliğinin ve eksikliğinin belirlenmesidir.

TOPRAK DÜZENLEYİCİ ANALİZİNİN AMACI

Toprağın verimliliğini arttırmak ürün kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için büyük önem taşımaktadır. Toprak düzenleyiciler toprakta eksik olan organik ve inorganik maddeleri dışardan temin ederek toprağın verimliliğini artırmayı sağlamaktadır. Bu yüzden toprağa eklenecek olan toprak düzenleyicinin analizi önem taşımaktadır. Böylece topraktaki eksikliklere göre toprak düzenleyici eklenerek verimlilik arttırılır.

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER VE FAYDALARI

Birçok toprak düzenleyici bulunmakla birlikte en yaygın olanları; gübre, torf, cocopeat, kompost, leonardit, pomza vb.’dır.

Gübre: Bitkilerin gelişmesini artırmak, bol ve kaliteli ürün almak amacı ile toprağa ve bitkiye verilen, içerisinde bir veya birkaç bitki besin maddesini bir arada bulunduran maddelere gübre denir.Üretilen ürünün kalite ve miktarını arttırır. Toprakta bulunan ve bitki gelişimi için gerekli olan besin elementlerinin bitkilerin alabileceği forma dönüşmesine yardımcı olur.

Torf :Diğer adıyla turba nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu yörelerde bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin, (genellikle ‘sphagnum' denilen yosunlar ve bataklık sazlarının) su dibinde çökerek kısmen çürümesi, su altında hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllarca çürüyüp birikerek kalın yataklar meydana getirmesi sonucu oluşan maddelere denir.

Torfun su ve besin elementlerini tutma kapasitesi yüksektir. Hafif yapılıdır. İçinde gözenekler çok sayıdadır. (http://www.torflutoprak.com/tr/torf-nedir.html)

Cocopeat: Hindistan cevizinin kabukları ve lifleri küçük parçalara bölünerek oluşturulan maddelere denir.

Cocopeatin en güzel ve olumlu özelliği pH değerinin doğal olarak bitkilerin istediği seviyede olmasıdır. Bu değer ise 5.5-6.5 civarındadır. Cocopeatin su tutma kapasitesi yüksektir. Ancak diğer topraklara göre hava tutma kapasitesi yüksek olduğundan aldığı suyun bir kısmını bırakır. Bu da bitkiye ideal hava ve su dengesi sağlar

Kompost: Organik tarımsal atıkların yeniden değerlendirilerek mikroorganizmalar yardımıyla ortamdaki oksijeni kullanarak gübreye dönüştürülmesidir.

Kompost, toprak yapısını iyileştirir, kolay havalanmasını sağlar. Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlar. Toprağın su tutma kapasitesini artırır, pH’ı düzenler, toprakların tuzlanmasını önler. Yüksek oranlarda mineral gübrelemeye karşı tampon etkisi gösterir. Besin maddelerinin bitkilerce daha iyi kullanılmasını sağlar.

Leonardit: Yüksek oranda hümik asitle birlikte karbon, makro ve mikro besin elementleri içeren, kömür düzeyine ulaşmamış tamamen doğal organik maddedir. Leonardit ,toprağın sıkışmasını önleyerek daha iyi havalanmasını sağlar. Su geçirgenliğini arttırır. Kumlu toprakların organik madde miktarını arttırır. Toprağın tüm katmanlarının sıcaklık değerlerini düzenler. Kuraklığa karşı su kayıplarını azaltarak toprak nemini korur. Topraktaki yararlı mikroorganizma faaliyetlerinin artmasını sağlar.

Pomza: Asidik ve bazik karakterli volkanik faaliyetler sonucu oluşan; gözenekli bünyesinde kristal suyu olmayan kayaçtır. Pomza hafif, taşınması kolay, iyi su tutan bir malzemedir. Yapılan araştırmalar da ponza kullanıldığı ortamlarda su tüketiminin azaldığı ve bitki kök gelişiminin olumlu yönde geliştiği ortaya çıkmıştır.

TOPRAK DÜZENLEYİCİ NUMUNESİNİN ALINMASI

Laboratuvara analiz için getirilecek;

Gübre:Numune homojen bir şekilde karıştırılarak içerisinden istenilen parametreye göre yeterli miktarda (1-3 kg) alınır.

Torf :Toplam numunenin tamamını temsil edecek şekilde lif oranına göre homojen bir şekilde yeterli miktarda (1- 3 kg) alınması gerekmektedir.

Cocopeat: Genelde sıkıştırılmış balyalar şeklinde bulunan cocopeat balyanın belirli kısımlarından tamamını temsil edecek kadar (1- 3 kg) alınmalıdır.

Kompost: Numune homojen bir şekilde karıştırılarak içerisinden istenilen parametreye göre yeterli miktarda (1-3 kg) alınır.

Leonardit:Toplam numunenin tamamını temsil edecek şekilde istenilen parametreye göre yeterli miktarda (1-3 kg) alınır.

Pomza:Toplam numunenin tamamını temsil edecek şekilde istenilen parametreye göre yeterli miktarda (1-3 kg) alınır.

TOPRAK DÜZENLEYİCİ NUMUNESİNİN ETİKETLENMESİ

Homojen hale getirilen toprak düzenleyici örneği temiz, hava almayacak, ağzı kapalı bir şekilde etiketlenerek laboratuvara ulaştırılmalıdır. Hemen götürülemeyecek ise kuru, serin bir yerde kısa süreli bekletilebilir.

Numune etiketi;

 • Numunenin alındığı yerin adresini,
 • Alındığı tarihi,
 • Numune bilgisini içermelidir.

TOPRAK DÜZENLEYİCİLERDE YAPILAN ANALİZLER

Toprakta eksik olan organik ve inorganik maddeleri dışardan temin ederek toprağın verimliliğini artırmak amacıyla kullanılan bu maddelerin,birçok parametrede analiz yapılabilir.

 • pH,
 • EC,
 • Su Tutma(Saturasyon),
 • Nem,
 • Kireç,
 • OrganikMadde,
 • HacimAğırlığı,
 • ToplamAzot,
 • Bor,
 • Potasyum,
 • Kalsiyum,
 • Magnezyum,
 • Sodyum,
 • Fosfor,
 • Bakır,
 • Demir,
 • Mangan,
 • Çinko vb. analizler yapılmaktadır.