Kurumsal Katalog
Kurullar

İSTANBUL SENİN

"İSTANBUL YEŞİL ALANLAR ÇALIŞTAYI"

 

AMAÇ

İstanbul'un kamusal yeşil alanlarının nicelik ve niteliksel güncel durumunu ortaya koymak, kimlik ve sürdürülebilirlik amaçlı dönüşümlerin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

 

HEDEFLER

İstanbul'daki Yeşil Alanların;

  • Kent içi yeşil alan miktarını ve kalitesini arttırmal,
  • homojen dağılımlarını ve erişilebilirliklerini sağlamak,
  • Kent ve kentlikimliğine katkısını çoğlatmak,
  • Sürdürülebilirlikamaçlı çözümler üretmek.

Tarih : 05-06 Şubat 2020
Yer     : İstanbul Kongre Merkezi (Harbiye)

 

BAŞKAN

Ekrem İMAMOĞLU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU

Ali SUKAS
İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ
İÜ-C. Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA
İTÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı

Dr. Sabit TUNÇEL
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

DANIŞMA KURULU

Mehmet Murat KALKANLI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Prof. Dr. Yasin Çağatay SEÇKİN
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

Ahmet ATALIK
İBB Muhtarlık ve Gıda Daire Başkanı
TMMOB Ziraat Müh. Odası İstanbul Şube Başkanı

Yüksel YÜKSEL
TMMOB Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Murat ERMEYDAN
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube Başkanı

 

 

BİLİM KURULU 

Prof. Dr. Cemil ATA

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ

Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU

Prof. Dr. Hüseyin DİRİK

Prof. Dr. Mustafa Ömer KARAÖZ 

Prof. Dr. Şebnem TİMUR

Prof. Dr. Ünal AKKEMİK

Doç. Dr. Ayçim TÜRER BAŞKAYA

Doç. Dr. Ebru ERBAŞ GÜRLER

Doç. Dr. Meltem ERDEM KAYA

Doç. Dr. Mert EKŞİ

Doç. Dr. Nilüfer KART AKTAŞ

Not: Bilim kurulu üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.