Kurumsal Katalog
Kapsam

İSTANBUL SENİN

"İSTANBUL YEŞİL ALANLAR ÇALIŞTAYI"

 

AMAÇ

İstanbul’un kamusal yeşil alanlarının nicelik ve niteliksel güncel durumunu ortaya koymak, kimlik ve sürdürülebilirlik amaçlı dönüşümlerin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER

İstanbul’daki Yeşil Alanların;

 • Kent içi yeşil alan miktarını ve kalitesini arttırmak,
 • Homojen dağılımlarını ve erişilebilirliklerini sağlamak,
 • Kent ve kentli kimliğine katkısını çoğaltmak,
 • Sürdürülebilirlik amaçlı çözümler üretmek.

Konu Başlıkları

A. Kimlik

 • Yeşil alanların güncel durumu
 • Kentsel yeşil alan planlaması
 • Yeşil alan varlığının korunması ve geliştirilmesi
 • Kent ve kentli kimliğinin oluşumunda kamusal yeşil alanların katkısı
 • Kent mobilyaları
 • Peyzaj materyalleri
 • Doğal bitki örtüsü ve kentlileşmiş bitki türleri
 • Tarihi kimlikle uyumlu tasarımlar

 

B. Sürdürülebilirlik

 • Yeşil alanları sürdürülebilir kılan yaklaşımlar (Su ve Toprak kullanımı)
 • Enerji etkin peyzaj yaklaşımları
 • Çocuk dostu kent
 • Akıllı kent yaklaşımı
 • Kent tarım anlayışı
 • Bitkisel tasarım, uygulama ve bakımı
 • Kent kimliğine uygun bitkilendirme
 • Vandalizm